Voorbereidingen

Opknappen en bouwklaar maken

Achter baan 8 is inmiddels het braakliggende terrein helemaal opgeknapt en bouwrijp gemaakt. Door de geweldige inzit van Andre en hulp van een aantal vrijwilligers ziet alles er nu al een stuk mooier uit en is dit gedeelte klaar voor de aanleg van de nieuwe Padelbanen. Mooi werk!

Gemeentenieuws

Vanuit de Gemeente Bloemendaal hebben wij goed nieuws gekregen, want de aanvraag van de bouwvergunning is goedgekeurd. Dat betekent feitelijk dat wij met de aanleg van de Padelbanen mogen beginnen. Om alle risico’s uit te sluiten wachten wij nu eerst de inzageprocedure af.

Nieuwe subsidieregeling!

Zoals wij u al eerder vertelden, is er inmiddels geweldig financieel nieuws te melden. Vanaf 1 januari 2019 komt er een nieuwe regeling waarmee de overheid sportverenigingen ondersteunt bij de aanleg en het onderhouden van (nieuwe) sportactiviteiten. Een betere timing is er niet! Juist nu wij de Padelbanen willen gaan aanleggen, ontstaat de mogelijkheid om maar liefst 20% van de totale kosten door de overheid gefinancierd te krijgen. Een kans die wij zeker niet willen laten liggen.

 Wanneer gaan we starten?

Nu de nieuwe subsidieregeling officieel bekend gemaakt is, heeft het bestuur op advies van de Padelcommissie ervoor gekozen om in de eerste week van januari 2019 te starten met de aanleg van de twee nieuwe Padelbanen. Alleen dan komt de TVB in aanmerking voor de 20% subsidie. Tijdens de BALV hebben wij u gepresenteerd dat de realisatie mogelijk al in oktober zou zijn, maar zoals u begrijpt willen wij graag van deze nieuwe regeling gebruik maken. De verwachting is dat in de maand Maart de Padelbanen volledig bespeelbaar zullen zijn. De introductie-actie voor leden van TVB om tijdelijk, zonder kosten te kunnen Padelen zullen we verlengen. Details volgen nog.